Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng cơ sở Bảo Lộc

Phiên bản đầy đủ: Những công việc mà sinh viên điều dưỡng theo làm sau khi học xong.
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và Y tá trưởng, Y tá điều dưỡng chăm sóc có những nhiệm vụ sau:


– Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn người bệnh làm các thủ tục hành chính.
– Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế của bệnh viện, đặc biệt là những quy chế chăm sóc bệnh nhân toàn diện, Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, quy chế quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật.
– Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lí vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

Tham khảo:

Cao đẳng điều dưỡng
Cao đẳng dược hà nội liên thông
Cao đẳng dược liên thông

– Nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc.– Hàng ngày đi thăm người bệnh; nhận các y lệnh của Bác sĩ về điều trị và kế hoạch chăm sóc của điều dưỡng trưởng khoa để tổ chức thực hiện.
– Lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, uống thuốc, thực hiện kĩ thuật tiêm thuốc, truyền dịch thay băng, đặt thông, kĩ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành bảo quản các thiết bị y tế trong khoa theo sự phân công.
– Kiểm tra sử dụng thuốc trực hàng ngày và bổ sung thuốc trực theo cơ số quy định.
– Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lí thiết bị, vật tư y tế theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch yêu cầu mua, sửa chữa dụng cụ bị hỏng.
– Hàng ngày cuối giờ làm việc phải bàn giao người bệnh cho Y tá điều dưỡng trực và ghi vào sổ những y lệnh còn lại trong ngày, những yêu cầu theo dõi, chăm sóc đối với từng người bệnh, đặc biệt là người bệnh nặng.
– Động viên người bệnh an tâm điều trị. Bản thân phải thực hiện tốt quy định y đức.
- Thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức.
– Báo cáo tình hình người bệnh hàng ngày, hàng tháng 3, 6, 9 và 12 tháng theo quy định.
– Ghi cập nhật sổ đăng kí người bệnh vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện và tử vong
– Bảo quản tài sản, thuốc, dụng cu y tế; trật tự và vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công.
– Tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăm sóc người bệnh và hướng dẫn thực hành về công tác chăm sóc người bệnh cho học viên khi được điều dưỡng trưởng khoa phân công.
– Thu hồi thuốc thừa để trả lại Khoa Dược theo quy chế sử dụng thuốc.
– Tổng hợp thuốc đã dùng cho một người bệnh trước lúc ra viện.
– Đối với những người bệnh nặng nguy kịch phải chăm sóc theo y lệnh và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường cho bác sĩ điều bị xử lí kịp thời.
– Tham gia thường trực theo sự phân công của điều dưỡng trưởng.
Reference URL's