Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng cơ sở Bảo Lộc

Phiên bản đầy đủ: QUẢN LÝ CHẤM CÔNG ĐA ĐIỂM QUA INTERNET
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Hiện nay các doanh nghiệp không ngừng phát triển mở rộng các chi nhánh. Công tác quản lý chấm công càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng với giải pháp chấm công đa điểm thì điều đó lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần lắp đặt tại mỗi điểm một thiết bị chấm công. Còn mọi thao tác xử lý sẽ ở văn phòng tổng. Dưới đây tôi xin giới thiệu về giải pháp chấm công đa chi nhánh.
[center][Hình: cham-cong-da-diem.png][/center]
1. Phương án NAT port:
+ Với từng địa điểm lắp máy chấm công, yêu cầu có kết nối mạng Internet.
+ Thực hiện Nat cổng cho máy chấm công tại từng điểm tương ứng với một tên miền cụ thể đã đăng ký trên Dydns.org hoặc No-ip
+ Tại phần mềm ở văn phòng tổng bạn sẽ lần lượt tạo các kết nối đến các máy chấm công ở từng điểm thông qua tên miền đã đăng ký trên, ví dụ:
mcchanoi.dydns.org (tương ứng với chi nhánh Hà Nội)
mcchochiminh.dydns.org (tương ứng với chi nhánh Hồ Chí Minh)
2. Phương án tập trung dữ liệu của máy chấm công về PC ( Client) trung gian sau đó mới gửi về Sever .
+ Lựa chọn 1: phần mềm chỉ được cài trên máy tính ở văn phòng chính, các điểm lắp đặt máy chấm công có kết nối internet và thông qua internet và phương pháp Nat port máy chấm công để lấy dữ liệu từ xa về phần mềm trên tổng công ty.
+ Lựa chọn 2: tại các điểm vẫn cài phần mềm chấm công nhưng hạn chế các quyền can thiệp vào hệ thống phần mềm như thêm, sửa, xóa thông tin mà chỉ cho nhân viên quyền xem các ngày công của mình, thời gian ra vào...tại phần mềm chấm công ở văn phòng chính sẽ có đầy đủ quyền.
+ Lựa chọn 3 : đây là cách thủ công nhất, tất cả các điểm đều cần máy tính có cài phần mềm chấm công, người quản lý tại từng điểm sẽ tổng hợp dữ liệu tại điểm đó sau đó gửi về văn phòng chính để tổng kết chấm công cho cả doanh nghiệp.
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN SINH
Email: cskh.vansinh@gmail.com
Điện thoại: 0912.291.291
Yahoo: cskh.vansinh
Skype: cskh.vansinh
+ Lựa chọn 1: phần mềm chỉ được cài trên máy tính ở văn phòng chính, các điểm lắp đặt máy chấm công có kết nối internet và thông qua internet và phương pháp Nat port máy chấm công để lấy dữ liệu từ xa về phần mềm trên tổng công ty.
Reference URL's