Bây giờ là: 22-07-2019, 05:52 PM Xin chào quý khách! (Đăng nhậpĐăng kí)


Đăng trả lời 
 
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Báo cáo đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế
07-03-2017, 01:32 AM
Bài viết: #1
Báo cáo đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế
Để thực hiện mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, ngành thuế Việt Nam đang tiến hành đồng bộ các chương trình, nội dung hoạt động của công tác thuế để đạt được các mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu để đến năm 2020 giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính để là một trong bốn nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á có sự thuận lợi về thuế; có 90% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử và đạt mức 80% số người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ mà cơ quan thuế cung cấp. Để đo lường mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với dịch vụ của cơ quan thuế, theo thông lệ quốc tế cũng như với hướng dẫn của Bộ Nội vụ, cần có một đơn vị trung gian độc lập đứng ra tổ chức đánh giá. Vì vậy, Tổng cục Thuế đã phối hợp cùng Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khảo sát đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cải cách thủ tục hành chính thuế lần thứ 2 (lần 1 vào năm 2014). Để đảm bảo tính độc lập, khách quan, toàn bộ quá trình thực hiện khảo sát sự hài lòng của NNT đều do VCCI thực hiện.
Xem thêm: chữ ký số ca2
Theo thông lệ quốc tế cũng như phù hợp với hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc khảo sát đánh giá được thực hiện trên 5 khía cạnh là: (i)Tiếp cận thông tin chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính thuế; (ii) Thực hiện các thủ tục hành chính thuế; (iii) Thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại thuế; (iv) Sự phục vụ của công chức thuế; (v) Kết quả giải quyết công việc. Đối tượng tham gia khảo sát là các doanh nghiệp đang hoạt động ở 63 tỉnh, thành phố, được lựa chọn ngẫu nhiên phân tầng theo các tiêu chí là loại hình doanh nghiệp, thời gian thành lập doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động...
Mặc dù trong từng chỉ số đánh giá các doanh nghiệp còn phản ánh những khó khăn vướng mắc hoặc có những điểm chưa hài lòng, nhưng kết quả chung cũng đã phản ánh được những nỗ lực cải cách của cơ quan thuế đã thực hiện trong các năm từ 2014-2016. Kết quả chung đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 là 75%. So với cuộc khảo sát năm 2014, tất các các chỉ số thành phần đều tăng
Về chỉ số tiếp cận thông tin quy định về thuế và Thủ tục hành chính thuế:
Kết quả khảo sát năm 2016 cho thấy: Điểm số chung về chỉ số Tiếp cận thông tin năm 2016 là 7,73 điểm, tăng so với năm 2014 (là 7,45 điểm). Phần lớn các doanh nghiệp hài lòng với những thông tin quy định thuế và thủ tục hành chính thuế mà họ đã tiếp cận. So sánh với kết quả cuộc khảo sát năm 2014, có thể thấy cơ quan thuế đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc công khai, minh bạch thông tin về chính sách, quy trình, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng hơn cho DN
Tìm hiểu thêm: gia hạn chữ ký số ca2
Về chỉ số thực hiện TTHC thuế:
Điểm số chung về chỉ số Thực hiện TTHC thuế năm 2016 là 7,9 điểm tăng so với cuộc khảo sát năm 2014 (là 7,73 điểm). Doanh nghiệp được khảo sát cung cấp thông tin về việc thực hiện 7 nhóm TTHC thuế thông thường, từ đăng ký thuế/đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, mua/báo cáo sử dụng hóa đơn, báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Trong các TTHC thuế mà DN phải thực hiện, hai loại thủ tục có tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cao là thủ tục miễn giảm thuế (69%) và hoàn thuế (60%).
Về chỉ số thanh tra, kiểm tra thuế
Thời gian qua, cơ quan thuế đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra thuế, trong đó tập trung vào thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế; các doanh nghiệp có số hoàn thuế lớn; các DN có giao dịch liên kết, DN có dấu hiệu chuyển giá; … Theo đó, Điểm số chung về chỉ số Thanh tra kiểm tra thuế năm 2016 là 7,73 điểm tăng so với cuộc khảo sát năm 2014 (là 7,49 điểm).
Về chỉ số đánh giá Sự phục vụ của cán bộ, công chức thuế
Điểm số chung về chỉ số Sự phục vụ của cán bộ thuế năm 2016 là 6,36 điểm, tăng so với năm 2014 (là 5,36 điểm). Sự phục vụ của cán bộ công chức thuế được đánh giá theo 3 nhóm chỉ tiêu thành phần là: Chất lượng công chức, sự am hiểu chuyên môn và sự thành thạo kỹ năng làm việc.Theo đó, có 53% doanh nghiệp đánh giá tốt/rất tốt cán bộ thuế hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu và tuân thủ đúng quy trình giải quyết công việc (tăng 9% so với 2014); Tỷ lệ cán bộ thuế am hiểu chuyên môn nghiệp vụ cũng được DN đánh giá cao ở các bộ phận như Kê khai kế toán thuế 67%; Thanh tra, kiểm tra thuế 65%; TTHT là 61% hay Quản lý nợ và cưỡng chế cũng đạt tỷ lệ là 60%.
Về chỉ số Đánh giá về kết quả giải quyết công việc của cơ quan thuế
Xem thêm: bảng giá chữ ký số bkav
Việc đánh giá kết quả giải quyết công việc của cơ quan thuế được thực hiện thông qua các chỉ số đánh giá trực tiếp và chỉ số tổng hợp (việc cung cấp thông tin của cơ quan thuế, việc giải quyết khiếu nại và tính liêm chính của cán bộ thuế).
Khảo sát 2016 tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp cho biết về tình trạng chi trả chi phí không chính thức khi tiếp xúc với cán bộ thuế. Tương tự như năm 2014, chi phí không chính thức trong cuộc khảo sát này chưa đánh giá về động cơ, nguyên nhân hay mục đích của doanh nghiệp khi chi trả chi phí không chính thức (chẳng hạn như doanh nghiệp tự chi do văn hóa kinh doanh, do cán bộ thuế đòi hỏi hay do có sự thông đồng, thỏa thuận của cả hai bên…) mà chỉ đánh giá thuần túy về hiện tượng hay những lo ngại theo cảm nhận của doanh nghiệp. Theo kết quả khảo sát, có 34% doanh nghiệp cho biết có hiện tượng chi trả chi phí không chính thức. Điểm số chung về chỉ số Kết quả giải quyết công việc của cơ quan thuế năm 2016 là 7,78 điểm, tăng so với năm 2014 (là 7,53 điểm).
Báo cáo đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan thuế đo lường cảm nhận của doanh nghiệp về mức độ hài lòng đối với quá trình cải cách hành chính của cơ quan thuế. Đây là nguồn thông tin độc lập, khách quan, giúp cho cơ quan thuế có thông tin đầu vào để tiếp tục thực hiện các chương trình cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan thuế.
Tìm tất cả bài viết của thành viên này
Trích dẫn bài viết này trong bài trả lời
Đăng trả lời 


Di chuyển nhanh:


Những người đang xem chủ đề này: 1 khách